Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Népszokás linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Népszokás képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: nepszokas.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 91 db
A Borbála-nap hiedelmei -  december 4.

A Borbála-nap hiedelmei - december 4.

Európa csaknem minden országában, ahol bányászat folyik, évszázadok óta megünneplik december 4-ét, a bányászok védőszentjének, Szent Borbálának a napját. Elterjedése annak köszönhető, hogy a bányászhagyományok és tradíciók közösek egész Európában, közös a természettel vívott harcuk.

A magyarországi szlovákok népszokásai

A magyarországi szlovákok népszokásai

A magyarországi szlovákok népszokásai, hasonlóan az ország más nemzetiségeihez, az emberi élet legfontosabb fordulóihoz, a születéshez, a házassághoz, a halálhoz, továbbá egyes jeles napokhoz kapcsolódnak. Ezek egyformán azonosságokat és eltéréseket mutatnak. Jellemző pl. a sok egyezés a gyermek születésével kapcsolatos szokások, hiedelmek körében a szlovákok és magyarok között. Ilyenek: a születendő gyermek nemének megállapítása, megkülönböztetett figyelem a várandós anya iránt, a háznál történő szülés szokásai, a bába teendői, vagy a megszületett gyermekkel kapcsolatos tiltások, mint a haj- és körömvágás és sok más egyéb.

A megélhető hagyomány

A megélhető hagyomány

Ismerd, műveld, élvezd - amit a hagyományainkról tudni kell! Írta és szerkesztette: Héra Éva Megjelent a Falusi Turizmus gondozásában. - 2010/1. A megélhető hagyomány c. kiadványunk letölthető pdf formátumban.

A naptári évhez fűződő népszokások

A naptári évhez fűződő népszokások

Az aratóünnepet ott tartották meg, ahol kalákában dolgoztak, vagy ahol felfogadott aratók végezték a munkát. Az aratás befejezésekor aratókoszorút kötöttek, és azt ünnepélyes menetben a földbirtokos vagy a gazda elé vitték. Az aratást vacsora, táncos mulatság fejezte be. A családi aratást nem követte aratóünnep. Éppúgy, mint más európai népeknél, nálunk is egy sor hiedelem és varázscselekmény fűződött az aratáshoz, különösen az utolsó gabonacsomóhoz, amely a szántóföldön maradt aratás végén. Szeptembertől novemberig tartottak a gazdasági évet lezáró ünnepek. Ilyenkor fizették ki régen a cselédek bérét, ilyenkor voltak a pásztorünnepek is. Bérfizető, pásztorfogadó nap volt pl. szeptember 29. (Mihály-nap). Kelet-Magyarországon a pásztorok, főként a juhászok Dömötör napján (október 26.) tartottak búcsút, s ezen a napon számoltak el a gondjukra bízott juhokkal. A Dunántúlon sok helyütt október 20-án, Vendel napján tartották a pásztorünnepet.

Április - Szent György hava

Április - Szent György hava

25. Márk napja Búzaszentelés napja. Mise után a hívek kereszttel, lobogókkal kivonultak a határba, ahol a pap megszentelte a vetést. Mindenki vitt haza magával a megszentelt búzaszálakból, melyeknek gonoszűző erőt tulajdonítottak. A megszentelt búzaszálat az imakönyvbe tették és rontásűzőnek hitték. Ha megszólal a béka, jó termés lesz. Szent Márk napján nem szabad dolgozni sem mezőn, sem kertben, mert másképp nem lesz istenáldás.

Augusztus

Augusztus

1.- Vasas Szent Péter napja A vasas népi eredetű jelzőt Péter az Érdy és Winkler-kódexben szereplő Szent Péter vasaszakadatja, azaz börtönből való szabadulása jelentésű szókapcsolatból kapta. 4.- Domonkos napja Domonkos napjáról csak azt tudjuk, hogy a bánátiak szerint ellentétes téli időmutató nap, azaz más lesz a téli időjárás, mint a Domonkos napi.

Augusztus  Újkenyér, Kisasszony, Nyárutó hava

Augusztus Újkenyér, Kisasszony, Nyárutó hava

A hónap neve érdekes átváltozásokon ment keresztül. A régi római naptárban még Sextilisként szerepelt, miután sokáig márciussal kezdődött az év, következésképpen ez volt a hatodik - sextilis - hónap. Később Augustus császár lett a névadó - a szó szoros és átvitt értelmében is. Krisztus előtt 7-ben ugyanis a a szökőnapok miatt a Julius Caesar által bevezetett naptárreform újabb korrekcióra szorult, s ennek keretében nevezte el magáról a mindaddig Sextilis nevű hónapot. Érdemes megjegyezni, hogy maga a császár - Julius Ceasar fogadott fia, eredetileg Octavianus - is felvett nevet használt! Az augustus szó jelentése: a legszerencsésebb - ami a császár pályájának szerencsés alakulására utal. Saját nevét talán azért adta ennek a nyári hónapnak, mert a legtöbb szerencsés esemény éppen ekkor történt vele. És még egy adalék: csupán egyszer fordul elő a naptárban, hogy két 31 napos hónap követi egymást - de ha a Ceasar nevét megörökítő július 31 napos volt, hát a naptárkorrekció után augusztusnak is 31 naposnak kellett lennie!

Augusztusi népi mondások

Augusztusi népi mondások

Augusztus 9-14 között halad át Földünk a Perseida meteorrajon. A magyar mennykő kifejezés is eredetileg a meteorra vonatkozott, csupán később használták a villám elnevezésére. Ha Pétertől /aug.1./ Lőrincig /aug.10./ nagy a hőség, soká fehér lesz a tél /fehér és sokáig hideg lesz a tél./. Mit augusztus meg nem főz, azt szeptember sütetlenül hagyja.

Az első magyar népszokásgyűjtemény

Az első magyar népszokásgyűjtemény

Szép hazámnak nagy részét utaztam be, a figyelmem ez irányban is kiterjedt vala, nem tartózkodtam megismerkedni a köznéppel, tanulmányoztam eredeti nemzetiségére mutató nyelvét, öltözetét, dalait, tánczát, mondáit és szokásait, felkerestem őket mezőn, vidám lakodalmas házaik, gyásztoraiknál; és amit láttam, hallottam, mint hidegvérű szemlélő, feljegyeztem naplómba...

Hirdetés
Az esztendő hetedik hónapja

Az esztendő hetedik hónapja

Az esztendő hetedik hónapját Julius Caesar-ról, a híres római hadvezér-államférfiról nevezték el. Hazánkban régebben júliust Szent Jakab havaként emlegették. A szent apostol nagy tiszteletét bizonyítja, hogy Nagy-Magyarország (történelmi Magyarország) számos települése a Jakab nevet viseli. A székely naptár júliust Áldás havának, más régi magyar naptárok Nyárhónak, a csillagászok Oroszlán havaként nevezik...

Balázs napja eredete, balázsjárás

Balázs napja eredete, balázsjárás

Szent Balázs az örményországi Sebasta vértanú püspöke volt. A legenda szerint megmentette egy gyermek életét, akinek egy halszálka akadt a torkán. Torokbajok elleni közbenjáróként tisztelik. Ennek emlékére van a Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a pap két gyertyát tart a hívők álla alá és e szavak kíséretében: 'Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged Isten a torokbajtól és minden más bajtól' - megáldja őket. Van, ahol e napot torokhamvazásnak is hívják. Almát is szenteltek ilyenkor, abban a hitben, hogy a torokfájás ellen alkalmas gyógyszer.

Borbála napja

Borbála napja

A Borbála-nap hiedelmei és szokásai hasonlóak a Luca-napéhoz, de a magyar nyelvterületen csak szórványosan terjedtek el. Borbála-napkor nem szabad fonni. A Mura-vidéken azért nem nyúlnak a rokkához, mert Borbála bedobná az ablakon az orsót, a fonál kóccá válna, és a marhák lábára tekeredne, azok pedig megsántulnának.

Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások - április

Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások - április

Ceres ünnepe Április 12-én a gabonaanyát, Cerest magasztalták a Ceralia ünnepén. Tizenötödikén vemhes tehenet áldoztak nyilvánosan a szaporulatáért. A népi kalendárium egyik jeles napját - április 12-ét - Szent Gyula Pápa névünnepe jelöli. Némi pontatlansággal, az esztendő századik napjaként emlegették a veteményezők, amikor már a dinnyések is hozzáfogtak a munkához. A dinnye ültetése után az asszonyok pördültek egyet, hogy amilyen gömbölyűre terül szét forgás közben redőződő szoknyájuk, olyan nagy kerek dinnyék teremjenek. A nap időjárásából ellentétes negyven napot jósoltak a legvénebb megfigyelők, és ezen a napon igyekeztek elvetni a dinnye mellett a krumplit és a salátát.

Decs - Sárköz

Decs - Sárköz

MeneTrend Itthon: Decs A Sárköz Tolna megye legismertebb és legszínesebb néprajzi tája, ahol nemcsak a sárközi néptánc hagyományaival ismerkedhetünk meg, de a népi iparművészek munkájába is beleshetünk. A MeneTrend Itthon ezúttal a Sárköz fővárosába, Decsre látogat.

Dél-Alföld

Dél-Alföld

A néptáncosok, táncházasok zsargonjában 'dél-alföldinek' nevezett táncok elterjedési területe nem azonos sem a földrajzi, sem pedig a néprajzi értelemben vett Dél-Alfölddel. Az erről a területről gyűjtött táncanyag java három községből származik. Ezek közül Sándorfalva és Tápé Szeged közvetlen környezetéhez tartozik, utóbbi egybeépült, majd közigazgatásilag is egyesült a várossal. Apátfalva távolabb fekszik a Maros partján. Az itt honos táncok területét a néptánc kutatás Alsó Tisza-vidéknek nevezi, a néprajzosok pedig gyakran 'szögedi nemzetként' emlegetik. Bálint Sándor közel ötven települést sorolt ide.

Farsangi hagyományok, népszokások

Farsangi hagyományok, népszokások

A katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda közé esik, melyhez számtalan népi hagyomány kapcsolódik. A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása. Az álarcok és a maszkok viselése is erre vezethető vissza: a névtelenség, az arctalanság biztosítjVince-nap Siklósona mindenki számára a féktelen mulatozást.

Farsangi jelmez

Farsangi jelmez

A gyerekek nagyon szeretik a játékokat. Könnyű mosolyt csalni az arcukra egy új játékkal. A szülők bankszámláját lényegesen megkíméli, ha a játékokat a Póny Játék Webáruház weblapján rendelik meg. Igazán olcsó árak mellett pár nap alatt házhoz szállítjuk gyermeke legújabb játékát. Ahelyett, hogy órákat tolongana az üzletekben. Csak kényelmesen hátradől és kosárba teszi a megszeretett játékot. Minden korosztály könnyen megtalálja az ideális játékot. Tengernyi örömet okozhat gyermekének. Nem csak gyereknapra vagy születésnapra, hanem az év minden napján.

Tuti menü